Đăng nhập để truy cập nhanh hơn vào các giao dịch tốt nhất. Bấm vào đây nếu bạn không có tài khoản.

Định giá


Gói VIP giúp người bán quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của họ bằng cách cung cấp nhiều khả năng hiển thị hơn cho quảng cáo của họ để thu hút nhiều người mua hơn và bán nhanh hơn.

Free

0 ₫ / Tin

  • Lên đến 6 hình ảnh được phép
  • Giữ trực tuyến cho 3 ngày
Bắt đầu

Vip

990,000 ₫ / Tin

  • 20 ngày khuyến mãi
  • Quảng cáo trên Facebook (10 ngày)
  • Quảng cáo trên Google (5 ngày)
  • Lên đến 20 hình ảnh được phép
  • Hiển thị tất cả vị trí website
  • Giữ trực tuyến cho 60 ngày
Bắt đầu